pl en

Regulamin

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości wysyłanych przez Galerię Sztuki Współczesnej Van Rij  oraz na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usługi „Newsletter”. Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.   

 
 

§ 1. Definicje 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.  

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: 

Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych artykułach oraz funkcjonalnościach bloga; 
 
Usługa Newslettera – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez https://galeria-rij.com usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych artykułach oraz wydarzeniach związanych z galerią. 
Użytkownik – osoba wyrażająca chęć otrzymywania usługi Newsletter. 

 
 
ROZDZIAŁ II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy 

Warunkiem zawarcia Usługi Newslettera jest: 

 • podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter 

 • spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera; 

 • zaakceptowanie Regulaminu 

Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu email w formularzu na stronie galerii – użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez: 

 • wysłanie na adres poczty elektronicznej galeria.vanrij@gmail.com prośby o zaprzestanie wysyłania Newslettera (za wiążące żądanie rozwiązania Umowy Newsletteru z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter), a po skutecznym rozwiązaniu Umowy Administrator podejmie działania niezbędne do usunięcia danych osobowych Użytkownika. 

ROZDZIAŁ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera 

W ramach Umowy Newsletteragaleria Van Rij zapewnia przesyłanie najnowszych informacji nowościach w ofercieaktualnościach i wydarzeniach związanych z galerią na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. 

 
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
§ 4. Poufność i ochrona danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sengrid Wojciech Rij z siedzibą w Bibicach ul. Graniczna 143C o numerze NIP 6841315082 
Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu Newslettera jest równoznaczna z zawarciem Umowy na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera. 
Przekazane przez Użytkownika dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera. 
Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania Umowy. 
Pani / Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: 
– prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
 
Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z wymienionych wyżej praw powinien skontaktować się z galerią wysyłając wiadomość e-mail na adres galeria.vanrij@gmail.com 

Informacje o przetwarzaniu danych

Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, firma Sengrid Wojciech Rij dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sengrid Wojciech Rij z siedzibą w Bibicach (32-087), ul. Graniczna 143c (NIP:684-13-15-082) tel. 792-047-766, e-mail: krakow@cmielow.com.pl , zwana dalej Administratorem a ponadto, że:

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług, zawarcia i realizacji umowy, umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwa firmy/instytucji, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon (dane zwykłe);
 4. dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków w wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy. Dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: zapewniające usługi płatnicze, świadczące usługi transportowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych, prowadzące usługi informatyczne a także podmiotom uprawnionych na mocy przepisów prawa;
 6. informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeżeli dane nie zostaną podane, umowa nie zostanie zawarta i wykonywana;
 9. dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania);
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Korzystając z naszych usług, które dalej będziemy nazywali „Usługi”, oferowanymi przez jest Sengrid Wojciech Rij z siedzibą w Bibicach (32-087), ul. Graniczna 143c (NIP:684-13-15-082) tel. 792-047-766, e-mail: krakow@cmielow.com.pl (dalej „Administrator”) właścicielem strony internetowej www.galeria-rij.com oraz internetowego sklepu pod adresem www.geometricdrop.com powierzasz nam informacje na swój temat.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 1. W zakresie niezbędnym do nawiązania prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
 2. W celu rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie Internetowym
 3. W celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem newslettera ) informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być ponierane automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Twoich danych jest jest Sengrid Wojciech Rij z siedzibą w Bibicach (32-087), ul. Graniczna 143c (NIP:684-13-15-082) tel. 792-047-766, e-mail: krakow@cmielow.com.pl.

Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Sengrid Wojciech Rij z siedzibą w Bibicach (32-087), ul. Graniczna 143c

E-mail

krakow@cmielow.com.pl

JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:

 

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

wykonanie umowy na linii Administrator – zamawiający (tą umową jest regulamin sklepu, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

2

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi płatnicze, firmom świadczącym usługi transportowe itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 1. prawo żądania sprostowania danych,
 2. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej)

INFORMACJA O „COOKIES”

COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

DLACZEGO Z TEGO KORZYSTAMY?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowywania oferty sklepu do preferencji Użytkowników oraz optymalnego sposobu prezentacji oferty i składania zamówień; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i oferty;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa rodzaje tych plików:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

INNE TECHNOLOGIE

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH:

ZE STRONY ADMINISTRATORA MOŻESZ LICZYĆ NA:

      Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dbamy, aby Twoje dane osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z
 5. prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 6. bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

W przypadku, gdy posiadasz w Sklepie Konto Klienta i utracisz z jakiegokolwiek powodu hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Aby wygenerować nowe hasło należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Link do zmiany hasła zostanie automatycznie wysłany wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

DLA BEZPIECZEŃSTWA, PAMIĘTAJ O:

 1. Ustanowieniu silnego loginu i hasła do swojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter.
 2. Każdorazowym wylogowaniu się za pomocą przycisku „Wyloguj się”, ze strony galeria-rij.compo zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości itp.).
 3. Zachowaniu loginu i hasła do swojego konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. Nigdy nie zapamiętuj danych na komputerach obcych, usuń historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.
 5. Korzystaniu z zaufanych programów antywirusowych

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z ciągłym rozwojem i postępem techniki oraz przepisów prawa. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: krakow@cmielow.com.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018

Regulamin Aukcji


WARUNKI OGLNE
a. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Van Rij, prowadzony w ramach działalnoci Sengrid Wojciech
Rij ul. Graniczna 143c, 32-087 Bibice, NIP: 6841315082
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub
będące własnością domu aukcyjnego.
c. Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej https://galeria-rij.com/. Dom Aukcyjny Van Rij ma
prawo odwoła ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia
zamieszczonego na stronie https://galeria-rij.com/.
d. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu
aukcyjnym publikowanym na stronie https://galeria-rij.com/. Katalog może by wydawany w formie
papierowej.
e. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.
f. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą
w życie z dniem opublikowania ich na stronie https://galeria-rij.com/.
SYSTEM LICYTACJI
a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej
aukcjonerem.
Postąpienia w aukcji:
0 – 2 000 zł – 100 zł
2 000 – 5 000 zł – 200 zł
5 000 – 10 000 zł – 500 zł
10 000 – 50 000 zł – 1 000 zł
50 000 – 100 000 zł – 2 000 zł
100 000 – 200 000 zł – 5 000 zł
powyżej 200 000 zł – 10 000 zł
Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.
c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży owego obiektu. W
przypadku, gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja
warunkowa. W takim przypadku, Dom Aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy
właściciel obiektu zgodził się przystąpi do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma
prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną przez właściciela.
d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia
sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
e. Licytującym w aukcji mogą by wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
f. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub
powyżej ceny wywoławczej i nie koczy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupnasprzedaży została zawarta.
PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem Internetu. W
przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą Internetu, prosimy o upewnienie się, iż Dom
Aukcyjny Van Rij otrzymał zlecenie. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie wiadomości e-mail
od domu aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem
aukcji. W innym przypadku uznaje się, że rejestracja nie powiodła się. Do rejestracji konieczny jest dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamo.
b. W przypadku udziału w aukcji za pośrednictwem zlecenia stałego lub telefonicznego konieczne jest
wysłanie wypełnionego formularza zlecenia w formie skanu na adres e-mail: aukcje.vanrij@gmail.com.
Formularz zlecenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Van Rij
(https://galeria-rij.com/), a także w katalogu aukcyjnym. Wraz z formularzem należy przesłać skan dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamo. Warunkiem uczestnictwa w
aukcji za pośrednictwem zlecenia stałego lub telefonicznej jest otrzymanie wiadomości e-mail od Domu
Aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie później niż 1 godzinę przez rozpoczęciem aukcji. W
innym przypadku uznaje się, że formularz zleceniowy nie został pomyślnie dostarczony Organizatorowi
Aukcji.
c. Dom Aukcyjny nie pobiera wadium.
d. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomo niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do
jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych
Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów
niezbędnych do realizacji usługi.
e. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie
z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446,
ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086).
UDZIAŁ W AUKCJI
a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Domu
Aukcyjnego Van Rij będzie licytował w Pastwa imieniu, gwarantując jednoczenie nabycie obiektu za
najniższą możliwą kwotę.
b. Telefonicznie – pracownik Domu Aukcyjnego Van Rij zadzwoni do Pastwa pod wskazany numer
telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny Van Rij nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
c. Za pośrednictwem Internetu – poprzez portal Artinfo.pl oraz OneBid.pl. Dom Aukcyjny nie ponosi
odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek
złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo
do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w
szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych
obiektów).
PŁATNOCI
a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.
b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny kocowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z
opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)
c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został
sprzedany na aukcji.
d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłaci wciągu 7 dni od daty aukcji w domu aukcyjnym
(Krakw, ul. Starowiślna 64) lub na konto bankowe: ING Bank Śląski 38 1050 1461 1000 0092 4099 6794.
Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w
zapłacie.
e. Za moment sprzedaży uznaje się zaksięgowanie na koncie Organizatora Aukcji pełnej kwoty wraz z
opłatami.
f. W przypadku nieuregulowania płatności Dom Aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania
sądowego, co będzie się wiązało się z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania
sądowego.
g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.
OBIEKTY
a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania
przyczyny.
b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomi o tym dom
aukcyjny, a następnie zwróci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.
Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
d. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu
zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika
placówki.
e. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
f. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej
wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droite de suite”, jeżeli obowiązuje).
g. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpi w
terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i
ryzyko nabywcy.
h. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą by wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego
instrukcją i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji
może odmówi wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
i. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i
opłaceniu kosztów pakowania. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w
trakcie transportu.
j. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym
umówieniu się na odbiór lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie
są wysyłane za pobraniem.
PRZYPOMINAMY
a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzysta z prawa pierwszeństwa oraz z
prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie
zakończenia licytacji wybranego obiektu.
b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o
wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za
granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

KONTAKT

Galeria Van Rij

email: kr@galeria-rij.com

telefon: +48 604 442 703

adres główny: ul. Sandomierska 243, Ćmielów, (stara manufaktura porcelany Świt Ćmielów)

Filia: ul. Morsztynowska 1, Kraków (nowa lokalizacja)

telefon: +48 792 04 77 66 

Na skróty

copyright van rij. Wszelkie prawa zastrzeżone.