Rafał Olbiński

Rafał olbiński

Secret Life of Jockey

ołówek na papierze

42 x 29,7 cm

posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez artystę

data powstania 2019 rok

podpisany w prawym dolnym rogu

PROWENIENCJA


Galeria van Rij