Natalia Olbiński

Waleń Biskajski

280 x 870 cm

sygnowana na awersie, posiada certyfikat autentyczności

data powstania 2016 rok

WYSTAWY


Metamorfozy Olbiński/Olbiński