Rafał Olbiński

Rafał olbiński

Szkic Un ballo in maschera

ołówek na papierze

35 x 25 cm

posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez artystę

data powstania 2019 rok

podpisany w prawym dolnym rogu

PROWENIENCJA


Galeria van Rij