Olbiński rysunek Diana

ołówek i kredka

62 x 50 cm

posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez artystę

data powstania 2020 rok

podpisana w lewym dolnym rogu

PROWENIENCJA


Galeria van Rij