Erwina Ziomkowska

Muszla

instalacja złożona z dźwięku szumiącego morza i muszli

posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez artystkę

data powstania 2017 rok

PROWENIENCJA


Galeria van Rij