Erwina Ziomkowska

Azyl

projekt złożony z 3 książek F. Kafki: “Ameryka”, “Proces” i “Zamek”, poddanych ingerencji wydrapania tekstu

posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez artystkę

data powstania 2009 rok

PROWENIENCJA


Galeria van Rij